הקורסים הקרובים

בחרו את המסלול שלכם

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 157

קורס ליצנות רפואית | רחובות | מחזור 156

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 155

קורס ליצנות רפואית | מודיעין | מחזור 154

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 153

קורס ליצנות רפואית | באר שבע | מחזור 152

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 151

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 150

קורס ליצנות רפואית | רחובות | מחזור 149

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 148

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 147

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 146

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 145

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 144