הקורסים הקרובים

בחרו את המסלול שלכם

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 139

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 140

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 141

קורס ליצנות רפואית | רחובות | מחזור 142

קורס ליצנות רפואית | באר שבע | מחזור 143

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 144

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 133

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 132

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 131

קורס ליצנות רפואית | רחובות | מחזור 130

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 129