הקורסים הקרובים

בחרו את המסלול שלכם

קורס ליצנות רפואית | באר שבע | מחזור 138

קורס ליצנות רפואית | רחובות | מחזור 137

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 136

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 135

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 134

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 133

קורס ליצנות רפואית | ירושלים | מחזור 132

קורס ליצנות רפואית | חיפה | מחזור 131

קורס ליצנות רפואית | רחובות | מחזור 130

קורס ליצנות רפואית | תל אביב | מחזור 129